Wetgeving
TDA

Telecommunicatiewet nieuws

De privacytoezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), heeft een positief advies gegeven over het wijzigingsvoorstel voor de cookiewet. Als de voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd hoeft er geen toestemming meer te worden gevraagd voor het plaatsen van cookies met weinig privacygevolgen.

Pseudo-anonieme data is het nieuwe toverwoord in de online advertentiewereld: cookies die niet tot de persoon herleidbaar zijn, maar wel interesseprofielen samenstellen. Europarlementariër Seán Kelly predikt in Brussel het evangelie en vertelt Emerce waarom.

De aanpassingen in de cookiewet die minister Kamp (Economische Zaken) voorstelt om een einde te maken aan de vele OK-knoppen en cookie-muren op websites, moet de irritatie onder consumenten verminderen. De Consumentenbond vindt echter dat deze voorstellen geen betere privacy bescherming opleveren en pleit ervoor dat consumenten de mogelijkheid krijgen om tracking-cookies, die hun gedrag volgen op internet, te weigeren.

Met een versoepeling van de cookiewet wil minister Kamp van Economische Zaken voorkomen dat burgers ‘onnodig veel hinder ondervinden van pop-ups’. Voor cookies die niet privacygevoelig zijn hoeft straks niet langer toestemming te worden gevraagd.

De cookiewet wordt zo aangepast dat er geen toestemming meer hoeft te worden gevraagd voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Het gaat dan onder andere om cookies die de werking van websites verbeteren: de analytic cookies. Dit schrijft minister Kamp van Economische Zaken vandaag aan de Tweede Kamer.